GB D IT IL AR FR ES RU

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2009 (foto video, 42' 28"):

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2009 (film, cz. 1/2, 1:45'14"):

 

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2009 (film, cz. 2/2, 32'24"):

 


Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej była zorganizowana przez Fundację
"Komisariat Ziemi Świętej" w Krakowie.

Zdjęcia z Pielgrzymki zostały podzielone na 6 części.
Każda część to jeden dzień pielgrzymowania po Ziemi Świętej.

Dzień 1 i 2, zdjęcia 1 - 85.

Dzień 1, sobota, 24 stycznia 2009.
Przybycie na lotnisko w Pyrzowicach - godz. 11.30.
Odlot - godz. 14.40, samolot izraelskich linii lotniczych Boeing 757.
Przylot na lotnisko Ben Guriona, położonego ok. 30 km od Tel Avivu -
godz. 17.40 (według czasu miejscowego - godz. 18.40).
Przejazd izraelskim autokarem wycieczkowym do Betlejem (Autonomia Palestyńska)...
Zakwaterowanie we franciszkańskim domu pielgrzymkowym (hotelu)
"Casa Nova" w Betlejem, 30 metrów od Bazyliki Narodzenia - ok. 20.30.
Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 2, niedziela, 25 stycznia 2009.
Msza św. w Grocie Narodzenia w Betlejem - godz. 5.00 (czasu miejscowego).
Obecna tylko nasza grupa (!)...
Po śniadaniu - pielgrzymowanie:
- plac przed Bazyliką Narodzenia w Betlejem,
- Bazylika Narodzenia w Betlejem,
- groty pod Bazyliką Narodzenia,
- kościół Św. Katarzyny k. Bazyliki Narodzenia,
- Grota Mleczna w Betlejem,
- Betlejem: Pole Pasterzy,
- Jerozolima: Yad Vashem,
- Ain Karem k. Jerozolimy: Sanktuarium Narodzenia Św. Jana Chrzciciela,
- Ain Karem - Źródło Maryi,
- Ain Karem - Sanktuarium Nawiedzenia.
Obiad i kolacja - w hotelu Casa Nova w Betlejem.

Dzień 3, zdjęcia 86 - 135.

Dzień 3, poniedziałek, 26 stycznia 2009.
Góra Oliwna w Jerozolimie:
- dziedziniec i muzułmański meczet, a w nim kamień, z którego Jezus wstąpił do nieba (Miejsce Wniebowstąpienia Chrystusa),
- Sanktuarium "Pater Noster",
- ossuarium na terenie Sanktuarium "Dominus flevit" ("Pan zapłakał"),
- taras widokowy (wspaniały widok na starą Jerozolimę),
- Sanktuarium "Dominus flevit",
- Grób Maryi i Grota Getsemani,
- Ogród Oliwny i Sanktuarium Getsemani.
Jerozolima:
- Wieczernik i symboliczny grób Króla Dawida z Torą na Syjonie,
- Bazylika Zaśnięcia NMP na Syjonie,
- Kościół Św. Piotra "in Gallicantu" ("tam, gdzie piał kogut"),
- Pomnik Tolerancji,
- Menora koło Knessetu (parlamentu).
Śniadanie i kolacja w hotelu Casa Nova w Betlejem, obiad - u Franciszkanów
w Jerozolimie.

Dzień 4, zdjęcia 136 - 190.

Dzień 4, wtorek, 27 stycznia 2009.
Jerozolima:
- Kościół Św. Anny i sadzawka Betesda,
- Kaplica Ubiczowania,
- Kaplica Skazania na śmierć,
- Droga Krzyżowa (Via Dolorosa),
- Kalwaria, Bazylika Grobu i Grób Boży,
- Ściana Płaczu,
- stara Jerozolima, miasto, dzielnice żydowska i arabska.
Śniadanie i kolacja w hotelu Casa Nova w Betlejem, obiad w starej Jerozolimie (restauracja arabska prowadzona przez chrześcijan).

Dzień 5, zdjęcia 191 - 227.

Dzień 5, środa, 28 stycznia 2009.
Wyjazd z hotelu Casa Nova i Betlejem.
W drodze do Nazaretu:
- Pustynia Judzka,
- Jerycho (Palestyna), miasto i podnóże Góry Kuszenia Jezusa,
- Morze Martwe i Qumran,
- Góra Tabor i klasztor.
Przyjazd do Nazaretu i zakwaterowanie w hotelu.
Śniadanie w hotelu Casa Nova w Betlejem, obiad w restauracji, niedaleko Morza Martwego, w miejscowości Qumran, kolacja w hotelu w Nazarecie.

Dzień 6, zdjęcia 228 - 276.

Dzień 6, czwartek, 29 stycznia 2009.
Nazaret:
- Bazylika Zwiastowania i Grota Zwiastowania (część Domu Maryi),
- Kościół Św. Józefa,
- Synagoga,
- miejskie źródło wody (aktualnie wyschnięte),
- Źródło Maryi (w prawosławnym greckim kościele-sanktuarium ze wspaniałym ikonostasem).
Kana Galilejska:
- kościół franciszkański (tu: odnowienie przyrzeczeń małżeńskich).
Hajfa:
- Góra Karmel, klasztor i taras widokowy.
Akka (Akko, Acre):
- stare miasto, dzielnica arabska, kościół franciszkanów nad Morzem Śródziemnym (wieczorny spacer).
Wszystkie posiłki w hotelu w Nazarecie.

Dzień 7 i 8, zdjęcia 277 - 355.

Dzień 7, piątek, 30 stycznia 2009.
Nad Jeziorem Genezaret:
- Góra Błogosławieństw i kościół (miejsce, które upamiętnia Jezusowe
błogosławieństwa, Mt 5,1 - 12),
- Tabgha i kościół (miejsce, które upamiętnia rozmnożenie chleba,
Mk 6, 30 - 44),
- kościół Prymatu Św. Piotra (J 211, 1 - 23),
- Kafarnaum (Synagoga i kościół Dom Św. Piotra),
- rejs statkiem wycieczkowym przez Jezioro Genezaret,
- kibuc Ein Gev.
Nad rzeką Jordan:
- odnowienie Chrztu Świętego,
- sklep jubilerski "Caprice" (National Diamond Center).
Śniadanie i kolacja w hotelu w Nazarecie, obiad (ryba Św. Piotra, czyli tilapia) - w kibucu Ein Gev.

Dzień 8, sobota, 31 stycznia 2009.
Wyjazd z hotelu w Nazarecie.
Lotnisko Ben Guriona (odlot - godz. 11.05),
przelot samolotem izraelskich linii lotniczych Boeing 767.
Przylot do Pyrzowic - godz. 14.25 (według czasu polskiego - godz. 13.25).

Zapraszamy!

Więcej zdjęć na innej stronie internetowej...

Jerozolima,
Inauguracja drugiej kadencji kustosza Ziemi Świętej

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (23 maja 2010 r.)
o. Pierbattista Pizzaballa OFM
rozpoczął nową kadencję kustosza Ziemi Świętej.
Przejęcie posługi odbyło się podczas uroczystych nieszporów celebrowanych w Wieczerniku.
Nominacja na kolejne trzy lata posługi została ogłoszona wczoraj po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.
45-letni o. Pierbattista jest 165. kustoszem Ziemi Świętej.

Swoją posługę rozpoczął 2 czerwca 2004 r.
Przyjęcie kolejnego mandatu podczas liturgii w Wieczerniku, gdzie był pierwszy franciszkański klasztor, miało symboliczne znaczenie.
Kustosz Ziemi Świętej, mimo iż od połowy XVI w. bracia nie mieszkają przy Wieczerniku, nadal posługuje się pieczęcią „Gwardiana Świętego Konwentu Góry Syjon”.
Na uroczystych nieszporach w XIV-wiecznej kaplicy symbolizującej ewangeliczną „salę na górze”, zgromadzili się liczni franciszkanie, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich oraz wierni jerozolimskiego Kościoła.
Za pośrednictwem św. Franciszka i Maryi Królowej Zakonu Serafickiego zgromadzeni modlili się o obfite dary Ducha Świętego dla ojca kustosza i dla 288 braci posługujących
w Kustodii Ziemi Świętej.
„Gwardian klasztoru Góry Syjon” to pierwszy tytuł, jaki ustawodawstwo zakonne (1377 r.) dało przełożonemu braci mniejszych w Palestynie.
Owalna pieczęć wzdłuż zewnętrznej strony posiada napis
w języku łacińskim: SIGILLUM GUARDIANI SACRI CONVENTUS MOTIS SION – Pieczęć Gwardiana Świętego Konwentu Góry Syjon.
Część ikonograficzna składa się z dwóch scen.
W obrazie górnym jest przedstawiony Duch Święty zstępujący w postaci języków ognia na Najświętszą Maryję Dziewicę i apostołów zebranych w Wieczerniku.
W dolnej scenie ukazany jest początkowy epizod Ostatniej Wieczerzy Jezusa, czyli umycie nóg.
Warto przypomnieć, że do tajemnicy Wieczernika odwołuje się również herb franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.
Tarcza herbu podzielona jest na dwie części.
U góry, na niebieskim tle widoczny jest symbol zakonu Braci Mniejszych: skrzyżowane ręce Chrystusa Pana i św. Franciszka.
U dołu na białym tle jest czerwony krzyż jerozolimski.
Na wstęgach jest łaciński napis: „S. Mons Sion in Jerusalem” – Święta Góra Syjon w Jerozolimie.
Nad tarczą jest korona, a pod nią, w promieniach, przedstawiona jest gołębica nawiązująca do Zesłania Ducha Świętego.
Od dołu tarczę herbu oplata gałązka z drzewa oliwnego – symbol pokoju oraz liść palmowy – symbol męczeństwa i odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

J. Kraj OFM, Jerozolima

 


Godzina Święta w Gethsemani

Niedziela Wielkanocna w Bazylice Grobu , cz. 1

Niedziela Wielkanocna w Bazylice Grobu , cz. 2

Procesja Wielkanocna

Tradycyjnie pod koniec liturgii wielkanocnej, łaciński patriarcha Fouad Twal prowadzi duchowieństwo i wiernych w procesji trzykrotnie wokół pustego grobu Chrystusa. Jest to moment triumfu i radości w zwycięstwo życia. Ewangelia głosząc zmartwychwstanie Pana jest czytana w czterech punktach kardynalnych pustego grobu przez diakonów franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Easter Monday at Emmaus
(Poniedziałek Wielkanocny w Emaus)

Wigilia Paschalna w Bazylice Grobu
(The Easter Vigil at the Holy Sepulchre)


The funeral of Christ

(Pogrzeb Chrystusa)

The Way of the Cross along the Via
(Droga Krzyżowa w Jerozolimie)


Good Friday at Golgotha

(Wielki Piątek na Golgocie)


The Night of Holy Thursday
(Noc Wielkiego Czwartku)

Pilgrimage at the Cenacle
(Pielgrzymka do Wieczernika)


The Mass of the Last Supper
(Msza Św. Wieczerzy Pańskiej)


Passover and Easter in Jerusalem
(Pascha i Wielkanoc w Jerozolimie)

The Palm Procession in Jerusalem
(Niedziela Palmowa w Jerozolimie)

Polecamy


- stronę internetową "Casa Nova - Bethlehem" >>>

- film (45'42'') "Terra Sancta-Guardians of Salvations Sources" >>>

- film (6'51'') Terra Sancta >>>

- Chrześcijańską mapę Ziemi Świętej >>>

- mapę Drogi Krzyżowej Jezusa na Golgotę >>>

- Ain Karim >>>

- Basilica of the Holy Sepulchre >>>

- Betlehem >>>
- Bethany >>>

- Cana of Galilee >>>

- Capernaum >>>

- Christian Mount Sion >>>
- Dominus Flevit >>>
- Gethsemane >>>
- Holy Cenacle >>>
- Holy Sepulchre >>>

- Mount Nebo >>>
- Mount Tabor >>>
- Nazareth >>>
- Tomb of Mary >>>

- Via Dolorosa >>>

Casa Nova di Gerusalemme

Casa Nova di Betlemme

Casa Nova di Nazareth

Casa Nova del Tabor

 

wizyty>