001_padwa 001_padwa 002_padwa 002_padwa 003_padwa 003_padwa 004_padwa 004_padwa 005_padwa 005_padwa
006_padwa 006_padwa 007_padwa 007_padwa 008_rzym 008_rzym 09_rzym 09_rzym 010_rzym 010_rzym
011_rzym 011_rzym 012_rzym 012_rzym 013_rzym 013_rzym 014_rzym 014_rzym 015_rzym 015_rzym
016_rzym 016_rzym 017_rzym 017_rzym 018_rzym 018_rzym 019_rzym 019_rzym 020_rzym 020_rzym
021_rzym 021_rzym 022_rzym 022_rzym 023_rzym 023_rzym 024_rzym 024_rzym 025_rzym 025_rzym
026_rzym 026_rzym 027_rzym 027_rzym 028_rzym 028_rzym 029_rzym 029_rzym 030_rzym 030_rzym
031_rzym 031_rzym 032_rzym 032_rzym 033_rzym 033_rzym 034_rzym 034_rzym 035_rzym 035_rzym
036_rzym 036_rzym 037_rzym 037_rzym 038_rzym 038_rzym 039_rzym 039_rzym 040_rzym 040_rzym
041_rzym 041_rzym 042_rzym 042_rzym 043_rzym 043_rzym 044_rzym 044_rzym 045_rzym 045_rzym
046_rzym 046_rzym 047_rzym 047_rzym 048_rzym 048_rzym 049_rzym 049_rzym 050_rzym 050_rzym
051_rzym 051_rzym 052_rzym 052_rzym 053_rzym 053_rzym 054_rzym 054_rzym 055_rzym 055_rzym
056_rzym 056_rzym 057_rzym 057_rzym 058_rzym 058_rzym 059_rzym 059_rzym 060_rzym 060_rzym
061_rzym 061_rzym 062_rzym 062_rzym 063_rzym 063_rzym 064_rzym 064_rzym 065_rzym 065_rzym
066_rzym 066_rzym 067_rzym 067_rzym 068_rzym 068_rzym 069_rzym 069_rzym 070_rzym 070_rzym
071_rzym 071_rzym 072_rzym 072_rzym 073_rzym 073_rzym 074_rzym 074_rzym 075_rzym 075_rzym
076_rzym 076_rzym 077_rzym 077_rzym 078_rzym 078_rzym 079_rzym 079_rzym 080_rzym 080_rzym
081_rzym 081_rzym 082_rzym 082_rzym 083_rzym 083_rzym 084_rzym 084_rzym 085_rzym 085_rzym
086_rzym 086_rzym 087_rzym 087_rzym 088_rzym 088_rzym 089_rzym 089_rzym 090_rzym 090_rzym
091_rzym 091_rzym 092_rzym 092_rzym 093_rzym 093_rzym 094_rzym 094_rzym 095_rzym 095_rzym
096_rzym 096_rzym 097_rzym 097_rzym 098_rzym 098_rzym 099_rzym 099_rzym 100_rzym 100_rzym
101_rzym 101_rzym 102_rzym 102_rzym 103_rzym 103_rzym 104_rzym 104_rzym 105_rzym 105_rzym
106_rzym 106_rzym 107_rzym 107_rzym 108_rzym 108_rzym 109_rzym 109_rzym 110_rzym 110_rzym
111_rzym 111_rzym 112_rzym 112_rzym 113_rzym 113_rzym 114_rzym 114_rzym 115_rzym 115_rzym
116_rzym 116_rzym 117_rzym 117_rzym 118_rzym 118_rzym 119_monte_cassino 119_monte_cassino 120_monte_cassino 120_monte_cassino
121_monte_cassino 121_monte_cassino 122_monte_cassino 122_monte_cassino 123_monte_cassino 123_monte_cassino 124_monte_cassino 124_monte_cassino 125_monte_cassino 125_monte_cassino
126_monte_cassino 126_monte_cassino 127_monte_cassino 127_monte_cassino 128_monte_cassino 128_monte_cassino 129_monte_cassino 129_monte_cassino 130_monte_cassino 130_monte_cassino
131_monte_cassino 131_monte_cassino 132_monte_cassino 132_monte_cassino 133_monte_cassino 133_monte_cassino 134_monte_cassino 134_monte_cassino 135_monte_cassino 135_monte_cassino
136_monte_cassino 136_monte_cassino 137_monte_cassino 137_monte_cassino 138_monte_cassino 138_monte_cassino 139_monte_cassino 139_monte_cassino 140_monte_cassino 140_monte_cassino
141_monte_cassino 141_monte_cassino 142_monte_cassino 142_monte_cassino 143_monte_cassino 143_monte_cassino 144_asyz 144_asyz 145_asyz 145_asyz
146_asyz 146_asyz 147_asyz 147_asyz 148_asyz 148_asyz 149_asyz 149_asyz 150_asyz 150_asyz
151_asyz 151_asyz 152_asyz 152_asyz 153_asyz 153_asyz 154_asyz 154_asyz 155_asyz 155_asyz
156_w_drodze 156_w_drodze 157_rimini 157_rimini 158_rimini 158_rimini 159_rimini 159_rimini 160_rimini 160_rimini
161_rimini 161_rimini 162_rimini 162_rimini 163_rimini 163_rimini 164_rimini 164_rimini 165_rimini 165_rimini
166_rimini 166_rimini 167_rimini 167_rimini 168_rimini 168_rimini 169_rimini 169_rimini 170_rimini 170_rimini
171_rimini 171_rimini 172_san_marino 172_san_marino 173_san_marino 173_san_marino 174_san_marino 174_san_marino 175_san_marino 175_san_marino


Powroty do -
/ W Parafii / Strona główna /

Św. Jacek (ok. 1183-1257) urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie w szlacheckiej rodzinie Odrowążów.
Do stanu kapłańskiego przygotowywał się pod troskliwą opieką kanonika kapituły krakowskiej i kanclerza księcia Leszka Białego, Iwo Odrowąża, późniejszego biskupa krakowskiego, oraz biskupa Wincentego Kadłubka.
Po studiach w Paryżu i Bolonii przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany kanonikiem krakowskim.
Dalszą istotną rolę w życiu Jacka odegrał biskup Iwo Odrowąż, który w 1215 r. udał się do Rzymu na Sobór Laterański i spotkał tam św. Dominika, założyciela zakonu żebraczego i kaznodziejskiego, reformatora Kościoła.
On to zaproponował ks. Odrowążowi przysłanie kandydatów z Polski do zakonu.
Jacek jako pierwszy z Polaków wstąpił do nowego, właśnie powstającego zakonu dominikanów i przyjął habit zakonny
z rąk św. Dominika, jesienią 1221 r.

Jacek, wraz z towarzyszami, znalazł się w Krakowie.
Początkowo zamieszkali na Wawelu, na dworze biskupim, po kilku miesiącach przenieśli się w okolice kościółka Świętej Trójcy, gdzie wkrótce rozpoczęto budowę nowego kościoła i klasztoru dominikańskiego, które to konsekrowano zimą 1222 r.
Przywiózł również od św. Dominika przesłanie, aby pracę ewangelizacyjną łączyć z modlitwą różańcową i zawierzeniem Matce Najświętszej.
Dawało to mu niezwykłą moc apostolską.
Podziwu godne były jego misjonarskie podróże po Polsce, Rusi, Prusach, Pomorzu i Śląsku.
Osobiście zakładał wiele klasztorów dominikańskich, między innymi w Toruniu, Chełmnie, Gdańsku, ale także w Płocku, Sandomierzu, Królewcu, Rydze oraz w Kijowie.

W kronikach klasztornych napisano, że Jacek obdarzony był od Boga niezwykłymi darami,
w tym czynienia cudów.
Nawracał z różańcem i figurą Matki Bożej, głosił Ewangelię i zwiększał zastępy gorliwych kapłanów w klasztorach dominikańskich, a liczni jego uczniowie zostawali gorliwymi biskupami.
Zmarł w Krakowie 15 sierpnia i został pochowany w bazylice OO. Dominikanów.
Jacek musiał swoim braciom zostawić wzór niezwykłej świętości, skoro od samego początku jego grób był otoczony wielką czcią i otrzymywano przy nim niezwykłe łaski.
W zapiskach konwentu krakowskiego z roku 1277 czytamy taki fragment:
"W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać zmarłych".
Papież Klemens VII beatyfikował Jacka w 1527 r., a intensywne starania poparte przez królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III sprawiły, że Klemens VIII kanonizował go
w 1594 r.
Święty Jacek był największą postacią XIII wieku i należał do najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy.
Święto patronalne: 17 sierpnia.
Święty Jacek Odrowąż zaliczany jest do największych postaci XIII wieku i uważany jest za jednego z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy.
To jedyny spośród 139 świętych przedstawiciel Polski na kolumnadzie Berniniego w Rzymie na Placu Św. Piotra.


Powroty do -
/ W Parafii / Strona główna /


wizyty