Historia Parafii NSPJ
w Tychach Paprocanach

Parafia Rzymsko-Katolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tychach Paprocanach


O PARAFII I KOŚCIELE
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach PaprocanachOsiedle Paprocany rozwijało się przy powstałej w 1703 roku hucie żelaza i należało do parafii św. Marii Magdaleny
w Tychach.
W 1935 roku zaczęto budować kościółek jako pomnik poległych powstańców, którzy w Paprocanach 16 sierpnia 1919 stoczyli zwycięską bitwę.
Kościółek ten został poświęcony 13 października 1937 pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1 maja 1946 utworzona została samodzielna stacja duszpasterska (kuracja) Cielmice - Paprocany.
W dekrecie erekcyjnym napisano: "Siedzibą kuracji są na równych prawach tymczasowe kościoły pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Paprocanach i św. Jana Chrzciciela w Cielmicach.
Z chwilą wybudowania nowego kościoła, przechodzi siedziba na nową świątynię."
Parafię w Paprocanach erygowano 28 maja 1957 roku.
W związku z powstaniem licznych osiedli, na miejscu wspomnianego kościółka wybudowano w latach 1972 - 1973 większy kościół, zachowując tytuł Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Budowę tę podjął ks. prob. Franciszek Resiak.
Projektantem był inż. Adrian Szendzielorz.
On też, razem z artystą plastykiem Franciszkiem Gielem, zaprojektował wystrój wnętrza.
Poświęcenia dokonał 10 czerwca 1973 biskup katowicki Herbert Bednorz.
W 1980 ks. prob. Franciszek Resiak został przeniesiony do Żwakowa z misją budowy kościoła Ducha Świętego, zaś do parafii paprocańskiej został skierowany z Goczałkowic Zdroju ks. prob. Leon Pawełczyk.
W 1983 roku odłączono od parafii paprocańskiej ok. 16 tys. wiernych i przydzielono do nowo erygowanej
parafii św. Krzysztofa, a w 1984 ok. 4 tys. do parafii św. Maksymiliana Kolbego i w 1989 do nowej parafii bł. Karoliny ok. 12 tys. oraz w 1996 do nowo erygowanej parafii św. Franciszka i św. Klary ok. 6,5 tys. wiernych.
Obecnie parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa liczy 3,8 tys. mieszkańców.
W dniach 6 - 7 maja 1997 roku parafia przeżywała Peregrynację Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Na spotkaniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej przygotowującym peregrynację pojawiła się myśl, aby ufundować dla kościoła nowe dzwony.
W czerwcu 1998 roku Parafia przeżywała Jubileusz 25-lecia Poświęcenia Kościoła.
Uroczystościom przewodniczył, w imieniu Ks. Arcybiskupa, Ks. Prałat Stefan Cichy, Wikariusz Generalny
i Ks. Dziekan Kanonik Franciszek Resiak.
Od 1 sierpnia 1998 roku, Ks. Arcybiskup Damian Zimoń skierował dotychczasowego proboszcza Ks. Pawełczyka na emeryturę, a administratorem wyznaczył Ks. Michała Czaję, dotychczasowego wikarego parafii św. Wojciecha
w Mikołowie.
Z dniem 11 lipca 1999 roku, dekretem Ks. Arcybiskupa, Ks. Michał Czaja został mianowany proboszczem parafii.
Funkcję tę pełni do dzisiaj.

†††


W niedzielę, 1 lutego 2015 roku, o godz. 12.30 odbyła się Msza św. za naszego Parafianina, kandydata na ołtarze,
+ Ks. Pawła Kontnego, w 70. rocznicę męczeńskiej śmierci.
Ks. Paweł Kontny urodził się 29 czerwca 1910 roku w Paprocanach, z rodziców Jakuba i Jadwigi z domu Czardybon.
W niedzielę, 19 stycznia 2014, odbyło się otwarcie wystawy „August Hlond – prymas czasu narodowych wyborów".
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>

W hołdzie Bohaterom Paprocańskiej Ziemi


W miejscu, z którego 16 sierpnia 1919 r. wyruszyli Powstańcy do zwycięskiej bitwy wybudowano kościół na cześć poległych w Powstaniach Śląskich i I. Wojnie światowej, który poświęcono 17.10.1937 r.
W 75. rocznicę tego wydarzenia, pomni bohaterskich czynów tych, którzy byli gotowi oddać życie swoje za powrót Górnego Śląska do Polski, oddaliśmy hołd i szacunek Bohaterom paprocańskiej ziemi oraz wszystkim, którzy dążyli do umocnienia katolicyzmu i polskości na tym terenie.

 

Wystawa Muzeum IPN w naszej Parafii, październik 2012Wystawa
"Nasi Bohaterowie - Niezwykła Historia Kościoła i Parafii w Paprocanach"

zorganizowana dzięki pamiątkom przekazanym przez Mieszkańców Paprocan
oraz archiwalnym zbiorom Kurii Metropolitarnej w Katowicach,
październik 2012

 

Koncert Chóru "Jutrzenka" z Bojszów oraz występ Zespołu Kameralnego „Ponticello”;
Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca
w 75. rocznicę poświęcenia pierwszego kościoła w Paprocanach

oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej „W hołdzie Bohaterom Paprocańskiej Ziemi”,
Tychy Paprocany, 17 października 201275. rocznica poświęcenia pierwszego kościoła w Paprocanach,
uroczystości 13 i 17 października 2012