Grupy Apostolskie i Wspólnoty w ParafiiWykaz i terminy spotkań

Parafia Rzymsko-Katolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tychach Paprocanach

DZIECI

Dzieci Maryi - sobota, godz. 9.00
Eucharystyczny Ruch Młodych - po Mszy Św. szkolnej
Grupa "BRATEK" - według ogłoszeń
Schola - niedziela, godz. 8.45

MŁODZIEŻ

Oaza - piątek, godz. 18.30
Gimnazjum, klasy III - pierwsza grupa: pierwszy wtorek miesiąca, godz. 18.45
Gimnazjum, klasy III - druga grupa: pierwsza środa miesiąca, godz. 18.45
Gimnazjum, klasy II - pierwsza grupa: drugi wtorek miesiąca, godz. 18.45
Gimnazjum, klasy II - druga grupa: druga środa miesiąca, godz. 18.45
Gimnazjum, klasy I - pierwsza grupa: trzeci wtorek miesiąca, godz. 18.45
Gimnazjum, klasy I - druga grupa: trzecia środa miesiąca, godz. 18.45
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - sobota, godz. 18.00

SŁUŻBA LITURGICZNA

Ministranci - sobota, godz. 9.15
Zespół Liturgiczny - pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.45

DOROŚLI

Franciszkański Zakon Świeckich - pierwsza niedziela miesiąca, godz. 15.00
Odnowa w Duchu Świętym - poniedziałek, godz. 18.30
Katecheza Biblijna - pierwsza, trzecia i czwarta środa miesiąca, godz. 19.00
Zespół Charytatywny - druga środa miesiąca, godz. 19.00
Rodzice dzieci klas II - ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 19.00
Domowy Kościół - Oaza Rodzin - jeden raz w miesiącu
Żywy Różaniec - poniedziałek, po pierwszym piątku miesiąca
Diakonia Porządkowa - pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.30
Seniorzy - druga sobota miesiąca, godz. 7.00 (Msza Św. i spotkanie w klubie)
Parafialna Rada Duszpasterska - według ogłoszeń
Akcja Katolicka - według ogłoszeń

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany” (Rz. 5,5)

Spotkania modlitewne rozpoczynają się (niezmiennie od września 1992 r.)
w każdy poniedziałek parafialną Mszą Świętą o godz. 18.oo. Dalsza część spotkania
przebiega w salce, bądź w Kaplicy. Tak samo jak uczniowie Jezusa, wraz z Maryją,
trwamy i my na modlitwie w naszym Wieczerniku przy Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
Dzielimy się też swoimi przeżyciami – tym, co raduje i tym co boli.
Duch Święty przekonuje nas, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca Niebieskiego,
że Jezus Chrystus przyszedł na świat do takich jak my: słabych, grzesznych,
zagubionych. Duch Święty pociesza nas, daje moc, odwagę, męstwo pośród różnych
doświadczeń, uczy modlitwy, uzdalnia do służby innym, buduje wspólnotę,
przemienia i uzdrawia nasze serca. Rozpoznajemy działanie żywego Boga w naszym
zabieganym życiu.
Każdy z nas może uczestniczyć w formacji, która przyczynia się do wzrostu wiary:
seminarium odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje, szkoły animatora, dni jedności,
dni skupienia, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze.
Wspólnie też pielgrzymujemy i świętujemy. To dobro, jakim jest Odnowa w Duchu
Świętym, może stać się udziałem każdego człowieka.
Chwała niech będzie Tobie wraz z Ojcem i Synem
Duchu dający życie! Amen.
Zapraszamy w każdy poniedziałek -
GRUPA „OFIAROWANIA PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI”