Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach Paprocanach


 

WIELKI TYDZIEŃ

WIELKI CZWARTEK, 2 kwietnia 2015

Msza z poświęceniem Krzyżma
Pierwsze czytanie:
Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9. (Pan mnie namaścił)
Psalm responsoryjny:
Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
Drugie czytanie:
Ap 1, 4-8 (Chrystus uczynił nas kapłanami Boga)
Śpiew przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
Łk 4, 16-21 (Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego)
Święte Triduum Paschalne
Msza Wieczerzy Pańskiej
Pierwsze czytanie:
Wj 12, 1-8. 11-14 (Przepisy wieczerzy paschalnej)
Psalm responsoryjny:
Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16)
Drugie czytanie:
1 Kor 11, 23-26 (Ustanowienie Eucharystii)
Śpiew przed Ewangelią:
J 13, 34
Ewangelia:
J 13, 1-15 (Do końca ich umiłował)

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 3 kwietnia 2015

Pierwsze czytanie:
Iz 52, 13 – 53, 12 (Przebity za nasze grzechy)
Psalm responsoryjny:
Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46)
Drugie czytanie:
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9 (Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają)
Śpiew przed Ewangelią:
Flp 2, 8-9
Ewangelia:
J 18, 1 – 19, 42 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana)

WIELKA SOBOTA, 4 kwietnia 2015

Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św.

Modlitwa brewiarzowa
Teksty własne – s. 382 [s. 416]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli po 2. Nieszporach z własnym responsorium – s. 1213 [s. 1175]. Odmawiają ją ci, którzy nie uczestniczą
w Wigilii Paschalnej.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Na Wigilię Paschalną podano dziewięć czytań z Pisma świętego, mianowicie siedem ze Starego Testamentu i dwa
z Nowego. Jeżeli wymagają tego okoliczności, można zmniejszyć liczbę czytań. Przed epistołą i ewangelią jednak powinny być przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, a jeżeli konieczność tego wymaga, co najmniej dwa. Nigdy nie wolno opuścić trzeciego czytania z Księgi Wyjścia o przejściu Morza Czerwonego.
Pierwsze czytanie:
dłuższe -
Rdz 1, 1 – 2, 2 (Stworzenie świata)
lub krótsze -
Rdz 1, 1. 26-31a
Psalm responsoryjny:
Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12 13-14. 24 i 35c (R.: por. 30)
lub -
Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 23 (R.: 5b)
Drugie czytanie:
dłuższe -
Rdz 22, 1-18 (Ofiara Abrahama)
lub krótsze -
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Psalm responsoryjny:
Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1)
Trzecie czytanie:
Wj 14, 15 – 15, 1 (Przejście Izraela przez Morze Czerwone)
Psalm responsoryjny:
Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 (R.: por. 1a)
Czwarte czytanie:
Iz 54, 4a. 5-14 (Trwałość przymierza)
Psalm responsoryjny:
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6a. 11 i 12a i 13b (R.: 2a)
Piąte czytanie:
Iz 55, 1-11 (Nowe i wieczne przymierze)
Psalm responsoryjny:
Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: por. 3)
Szóste czytanie:
Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4 (Mądrością jest księga przykazań Boga)
Psalm responsoryjny:
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68b)
Siódme czytanie:
Ez 36, 16-17a. 18-28 (Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe)
Psalm responsoryjny:
Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3)
lub gdy ma nastąpić chrzest -
Iz 12 – jak po piątym czytaniu, albo także -
Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12)
Ósme czytanie:
Rz 6, 3-11 (Nowe życie)
Psalm responsoryjny:
Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23
Ewangelia:
Mk 16, 1-8 (Chrystus zmartwychwstał)

†††

Aktualne czytania>>>
Kącik modlitewny >>>

†††

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Rozpoczął się Wielki Tydzień.

Liturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata
i wymowna, co składa się na piękne i pobożne sprawowanie
Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana.
Podczas Triudum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, wypełniając
następujące praktyki:
- w Wielki Czwartek – udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
i uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”;
- w Wielki Piątek – pobożny udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego;
- w Wielką Sobotę – udział w nabożeństwie Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św.

TRIDUUM
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WIELKI CZWARTEK
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej w int. Duchowieństwa,
adoracja w ciemnicy do 22.00.
WIELKI PIĄTEK
8.00 – Ciemna Jutrznia,
9.00 – Droga Krzyżowa,
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, adoracja przy Bożym Grobie
22.00 – Adoracja dla młodzieży
(kolekta w tym dniu na Boży Grób w Jerozolimie
i chrześcijan w Ziemi Świętej).
WIELKA SOBOTA
8.00 – Ciemna Jutrznia,
9.00 – Gorzkie Żale.
Poświęcenie pokarmów: 10.00, 11.00., 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00,
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego,
20.00 – WIGILIA PASCHALNA w Wielką Noc.
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze święte o 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00;
16.30 - Nieszpory Wielkanocne kończące Triduum Paschalne

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW.

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa: rano przed Mszą św.,
po południu od 17.15;
Wielki Czwartek: 7.00 – 8.00, 16.30 – 17.45,
( 8.30 – dzieci);
Wielki Piątek: 7.00 – 8.00, 9.30 – 11.30, 15.15 – 17.30;
Wielka Sobota: 7.00 – 8.00, 9.30 – 11.30, 15.15 – 17.30.

FRANCISZKAŃSKIE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje 2015

| Napoleon | Po co rekolekcje? | Ekwipunek do nawrócenia |
| Czas do nawrócenia | W kółko to samo |
| Wielkopostna odznaka | Góry | Jak wierzysz? |
| Co składasz co niedzielę | Oczywista droga | W.N.M. |
| Co zrobiłeś z Bogiem? | Co Cię wiąże z Bogiem |
| Bóg na wyciągnięcie ręki | Grzech pierworodny |
| Grzech śmiertelny | Grzech powszedni |
| Cztery sposoby grzeszenia | Grzechy cudze |
| Trzy płaszczyzny grzechu | Przyczepa, czyli o Sakramencie
| Prąd, suszarka i spowiedź | Paszport, jedzenie i lodówka |
| Herbata w konfensjonale, czyli dobra spowiedź |
| Kiepska spowiedź | Herbata z Panem Bogiem |
| Sumienie na północy | Kompas, czyli formacja sumienia |
| Post w piątek | Restauracja, czyli rachunek |
| Metody rachunku sumienia | Jaki jestem |
| Rachunek szczegółowy | Zaliczyć spowiedź | Rodzaje żalu |
| Postanowienie poprawy przy rynnie |
| O formułkach, czyli szczera spowiedź |
| Ukradłem łańcuch, czyli wyznanie grzechów |
| Zadośćuczynienie | Po spowiedzi |
| Kamień, nożyczki, papier |

MISJA ŚWIĘTA
Tychy–Paprocany, Najświętszego Serca Pana Jezusa
7 –14 czerwca 2015 r.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3,16)

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚW.

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy.
Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola – jedyną drogę, a serce – najgłębszy sens
i najtrwalszą radość życia.
Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym naszym jestestwem,
wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem,
a przyszedł nie tylko wypełnić nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie doczesne i wieczność.
W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, Bóg stanął po stronie człowieka i naszych codziennych spraw.
Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Boże, niech ta Misja święta pomoże odnaleźć każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom radość i nadzieję, sumieniom pokój, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak królestwa Bożego, w którym ludzie są dla siebie bliźnimi dzieląc się chlebem i niebem, Kościołowi nowe błogosławieństwa.
Duchu Święty, przez którego działa Ojciec, i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Obchody Liturgiczne Tygodnia:
- poniedziałek – WIELKI PONIEDZIAŁEK;
– wtorek – WIELKI WTOREK;
– środa – WIELKA ŚRODA;
– czwartek – WIELKI CZWARTEK;
– piątek – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ;
– sobota – WIELKA SOBOTA;
– niedziela – NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

†††

W niedzielę, 1 lutego, o godz. 12.30 odbyła się Msza św. za naszego Parafianina, kandydata na ołtarze, + Ks. Pawła Kontnego, w 70. rocznicę męczeńskiej śmierci.

Ks. Paweł Kontny urodził się 29 czerwca 1910 roku
w Paprocanach, z rodziców Jakuba i Jadwigi z domu Czardybon.

W niedzielę, 19 stycznia 2014, odbyło się otwarcie wystawy „August Hlond – prymas czasu narodowych wyborów".
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>

†††

Jasna Góra, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
Królowej Polski -
Kaplica Matki Bożej >>>

†††

Msze święte na żywo po polsku >>>

†††

Serwis Papieski

Papież Franciszek - Uroczystość Niedzieli Palmowej,
Watykan, 29 marca 2015

Papież Franciszek - Nabożeństwo Pokutne,
Watykan, 13 marca 2015

Papież Franciszek - Audiencja dla Wspólnoty "Comunione
e Liberazione", Watykan, 7 marca 2015

Papież Franciszek - Audiencja dla Drogi Neokatechumenalnej, Watykan, 6 marca 2015

Papież Franciszek - Uroczystość Środy Popielcowej, Procesja pokutna z bazyliki św. Anzelma do bazyliki św. Sabiny i Msza Święta na rozpoczęcie Wielkiego Postu z posypaniem głów popiołem, 18 lutego 2015

Papież Franciszek - Eucharystia z nowymi kardynałami,
Watykan, 15 lutego 2015

Papież Franciszek - Konsystorz dla ustanowienia nowych kardynałów, Watykan, 14 lutego 2015

Papież Franciszek - rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, Watykan, 2 lutego 2015

Papież Franciszek - Nieszpory w Święto Nawrócenia
św. Pawła, Rzym, Bazylika Św. Pawła za Murami,
niedziela, 25 stycznia 2015

Papież Franciszek - Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym,
Watykan, 12 stycznia 2015

Niedziela Chrztu Pańskiego, Uroczysta Eucharystia, podczas której Papież Franciszek udzielał sakramentu Chrztu Św.,
Watykan, 11 stycznia 2015

Papież Franciszek - Uroczystość Objawienia Pańskiego,
Watykan, 6 stycznia 2015

Papież Franciszek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Watykan, 1 stycznia 2015

Angelus, Regina Coeli

| 22 marca | 15 marca | 8 marca | 1 marca |
| 22 lutego | 15 lutego | 8 lutego | 1 lutego | 25 stycznia |
| 11 stycznia | 6 stycznia | 4 stycznia | 1 stycznia 2015 |

Audiencja ogólna

| 25 marca | 18 marca | 11 marca | 4 marca |
| 18 lutego | 11 lutego | 4 lutego |
| 28 stycznia | 21 stycznia | 7 stycznia 2015 |

†††

VATICAN MAGAZINE

| 22.III | 15.III | 8.III | 1.III |
| 22.II | 15.II | 8.II | 1.II | 4.I.2015 |
| 28.XII | 21. XII | 14. XII |
| 23.XI | 16.XI | 03.XI | 27.X | 06.X |
| 28.IX | 22.IX | 14.IX | 07.IX | 06.VII |

†††

TV Trwam (na żywo)

TV Trwam

†††

| 16.III | 9.III | 2.III |
| 23.II | 17.II | 9.II | 2.II | 12.I.2015 |
| 29.XII | 22.XII | 15.XII |
| 17.XI | 03.XI | 27. X | 20.X | 13.X | 06.X |
| 29.IX | 22.IX |

Custódia da Terra Santa na YouTube >>>>>

†††

Pielgrzymka do Ziemi Świętej (Izrael – Jordania - Autonomia Palestyńska), 3 - 17 października 2011

Jerozolima - przed Bazyliką Grobu...

Polecamy filmy z naszej Pielgrzymki:

| Hajfa - Wzgórze Karmel | Nazaret | Góra Tabor |
| Kana Galilejska | Nazaret - wesele w hotelu "Galilee" |
| Góra Błogosławieństw | Tabgha | Kafarnaum |
| Kościół Prymatu | Jezioro Genezaret - rejs | Kibuc Ein Gev |
| Tyberiada | Jordania - Gadara | Jerash |
| Nad Jordanem | Jordania - nad Morzem Martwym |
| Amman | Amman - hotel "Liwan" | Jordania - Góra Nebo |
| Jordania - pracownia mozaik i sklep | Madaba |
| Widok na Masadę i okolice | Umm Ar-Rasas (Mefaat) |
| Petra | Mała Petra | Jordania - pustynia Wadi Rum |
| Izrael - Eilat | Jerycho | Izrael - nad Morzem Martwym |
| W drodze do Jerozolimy | Betania | Ain Karem |
| Yad Vashem | Betlejem | Jerozolima |

Relacja z Pielgrzymki do Ziemi Świętej 2011 >>>

Poprzednia Parafialna Pielgrzymka
do Ziemi Swiętej
trwała od 24 do 31 stycznia 2009 roku
Zapraszamy do obejrzenia filmów i zdjęć
>>>

Polecamy również:

- film TVP1 - Strażnicy Piątej Ewangelii >>>
- pielgrzymkę do Lourdes i Fatimy, 1992 >>>
- pielgrzymka do Lourdes i La Salette, 1993 >>>
- tramping do Grecji przez Włochy, 1996>>>

†††

Grób Świętego Jana Pawła II,
widok z kamery internetowej
(Webcam Tomba del Santo Giovanni Paolo II)

Watykan, Bazylika Św. Piotra,
widok z kamery internetowej
(Webcam Basilica di S. Pietro)

Vatican Player

†††

Internet szansą ewangelizacji
Do korzystania z internetu w ewangelizowaniu współczesnego świata wzywa papież w Orędziu na 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu. – Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów – zachęca Benedykt XVI... [KAI] (więcej >>>)

Życie w epoce sieci
Problem nie polega na tym, by żyć dobrze w sieci, lecz jak żyć dobrze w epoce sieci – mówi włoski jezuita Antonio Spadaro w wywiadzie dla „L'Osservatore Romano”... [KAI] (więcej >>>)

†††

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania następujących miejsc:

- Bazylika Św. Piotra w Watykanie >>>
- Bazylika Św. Jana na Lateranie >>>
- Bazylika Św. Pawła Za Murami >>>
- Bazylika Santa Maria Maggiore >>>
- Kaplica Sykstyńska >>>

†††

NASZE MODLITWY

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa >>>
Litania Loretańska >>>
Koronka do Miłosierdzia Bożego - wstęp i 1. dziesiątka >>>
Koronka do Miłosierdzia Bożego - kolejna dziesiątka >>>
Różaniec - wstęp >>>
Różaniec - 1. dziesiątka >>>
Ojcze nasz >>>
Zdrowaś Maryjo >>>
Wierzę w Boga >>>
Pod Twoją Obronę >>>
Modlitwa do Anioła Stróża >>>

Litania do Bł. Jana Pawła II >>>

†††

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
na marzec 2015

Intencja ogólna
Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe
stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka

Intencja misyjna
Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety
w życie KościołaCzytania Mszalne

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 30 marca 2015
Iz 42,1-7; Ps 27,1-3.13-14; J 12,1-11
WIELKI WTOREK, 31 marca 2015
Iz 49,1-6; Ps 71,1-6.15.17; J 13,21-33.36-38
WIELKA ŚRODA, 1 kwietnia 2015
Iz 50,4-9a; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK, 2 kwietnia 2015
msza krzyżma: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89,21-22.25.27; Ap 1,4-8;
Iz 61,1; Łk 4,16-21;
msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18;
1 Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK, 3 kwietnia 2015
Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-17.25; Hbr 4,14-16; 5,7-9; Flp 2,8-9; J 18,1-19,42
WIELKA SOBOTA, 4 kwietnia 2015
Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św.
Modlitwa brewiarzowa:
Teksty własne – s. 382 [s. 416]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli
po 2. Nieszporach z własnym responsorium – s. 1213 [s. 1175].
Odmawiają ją ci, którzy nie uczestniczą w Wigilii Paschalnej.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 5 kwietnia 2015
Wigilia paschalna – Rdz 1,1-2,2; Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35c;
Rdz 22,1-18; Ps 16,5.8-11; Wj 14,15-15,1; Wj 15,1-2.4-5.17ab-18;
Iz 54,4a.5-14; Ps 30,2.45-6a.11-12a.13b; Iz 55,1-11; Iz 12,2-5; Ba 3,9-15.32-4,4;
Ps 19,8-11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42,2-3;Ps 43,3.4; Rz 6,3-11;
Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mk 16,1-8;
msza w dzień – Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4
lub 1 Kor 5,6b-8; sekwencja; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9 lub Łk 24,13-35
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 6 kwietnia 2015
Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY, 7 kwietnia 2015
Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22; Ps 118,24; J 20,11-18
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY, 8 kwietnia 2015
Dz 3,1-10; Ps 105,1-4.8-9; Ps 118,24; Łk 24,13-35
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 9 kwietnia 2015
Dz 3,11-26; Ps 8,2.5-9; Ps 118,24; Łk 24,35-48
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 10 kwietnia 2015
Dz 4,1-12; Ps 118,1.4.22-25; Ps 118,24; J 21,1-14
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY, 11 kwietnia 2015
Dz 4,13-21; Ps 118,1.14-16.18.21; Ps 118,24; Mk 16,9-15