Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach Paprocanach

Nasze Parafialne Radio Muzyczne >>> 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 30 listopada 2014

Pierwsze czytanie:
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 (Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił)
Psalm responsoryjny:
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Drugie czytanie:
1 Kor 1, 3-9 (Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa)
Śpiew przed Ewangelią:
Ps 85 (84), 8
Ewangelia:
Mk 13, 33-37 (Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie)

†††

Aktualne czytania>>>
Kącik modlitewny >>>

†††

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Obchody Liturgiczne Tygodnia:
- poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.;
– wtorek – wspom. dow. bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zak.; wspom. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz.;
– niedziela – 1. NIEDZIELA ADWENTU.

II SYNOD ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ – AKTUALNOŚCI

PREZENTACJA ZAGADNIEŃ KOMISJI TEMATYCZNYCH –
KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
I DS. DUCHOWIEŃSTWA

KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN

Obszarem zainteresowania Komisji są rodziny, małżonkowie i dzieci, osoby bezpośrednio zamierzające zawrzeć związek małżeński. Konieczną wydaje się analiza dotychczasowej opieki duszpasterskiej w ramach duszpasterstwa rodzin oraz zaproponowanie nowych możliwości formacji małżonków
i rodzin. W tym celu do parafii została skierowana ankieta, która dotyczy stanu tego duszpasterstwa w odbiorze wiernych świeckich i prezbiterów. Pytania dotyczyły różnych obszarów tematycznych, ale najważniejsze z nich dotyczyły stanu duszpasterstwa małżeństw i rodzin – na ile jest ono adekwatne do współczesnych problemów; jakie są oczekiwania diecezjan w tej dziedzinie i jaka jest jakość duszpasterstwa rodzin w poszczególnych parafiach Archidiecezji. Wobec różnych kryzysów, przez które rodzina i małżeństwo dziś przechodzi, potrzeba systemowych rozwiązań jest pilna. Także dowartościowanie i umocnienie tego, co dobre w katolickiej, śląskiej rodzinie będzie
z pożytkiem dla duszpasterstwa rodzin.
M.in. w oparciu o analizę wyników ankiet, a także dzięki osobistym doświadczeniom członków Komisji, w gronie których są osoby na różnym etapie życia małżeńskiego
i rodzinnego, a także księża współpracujący czy pomagający rodzinom, zostały opracowane konkretne propozycje rozwiązań, które mają na celu coraz bardziej usprawniać pracę duszpasterstwa rodzin. Zagadnienia koncentrują się wokół różnych obszarów tematycznych:
* formacja księży do pracy duszpasterskiej z rodzinami;
* kwestie związane ze strukturą oraz organizacją pracy Wydziału Duszpasterstwa Rodzin;
* kompetencje i zadania doradców życia rodzinnego;
* bliższe przygotowanie do małżeństwa – propozycja rozszerzenia wieku na klasy gimnazjalne (dobrowolność w tej
kwestii);
* bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa – współpraca z WTL UŚ w przygotowaniu programu nauk przedmałżeńskich prowadzonych w parafiach, autoryzowanie alternatywnych form (warsztaty, spotkania na poziomie Archidiecezji, rekolekcje itp.);
* dostosowanie pracy duszpasterskiej związanej z rodzinami do trybu życia rodzin (w godzinach wieczornych).

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Adwent 2014 - zapowiedź

Tegoroczne internetowe rekolekcje adwentowe, zatytułowane „Szybko wolny”, przygotowali franciszkanie
z Chęcin razem z Franciszkanie TV. Co właściwie jest pytaniem: czy jest możliwe szybko stać się wolnym? Sami zobaczcie.
Rekolekcje prowadzi O. Tomasz Pawlik, franciszkanin, od lat zajmujący się terapią osób uzależnionych w ośrodku
w Chęcinach, Połańcu i Kielcach.
Obok rozważań O. Tomasza usłyszeć będzie można krótkie wypowiedzi mieszkańców ośrodka w Chęcinach i Połańcu,
a także wywiad z O. Tomaszem na temat wolności
i uzależnień.
Rekolekcje rozpoczną się 30 listopada, w pierwszą niedzielę adwentu, a zakończą się w dzień Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia. Rozważania publikowane będą codziennie (udostępniane w przeddzień wieczorem).
Produkcja i realizacja: FranciszkanieTV
Muzyka: brat Patefon OFMConv

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
KOLĘDA - ADWENT 2014

SOBOTA, 29 listopada
1. ul. Jordana 47 – 43 [W]
NIEDZIELA, 30 listopada
1. ul. Jordana 54 – 106 oraz 101 – 53 [W]
ŚRODA, 3 grudnia
1. ul. Jordana 5 – 29 oraz 4 – 40 [P]
CZWARTEK, 4 grudnia
1. ul. Rzeczna - od początku [P]
PIĄTEK, 5 grudnia
1. ul. Jasinskiego 1 – 69 [W]
SOBOTA, 6 grudnia
1. ul. Jasinskiego 6 – 52 [W]
NIEDZIELA, 7 grudnia
1. ul. Prosta 64 – 52 [W]
ŚRODA, 10 grudnia
1. ul. Prosta 44 – 1 [W]
CZWARTEK, 11 grudnia
1. ul. Nad Jeziorem 39 – 1 [P]
PIĄTEK, 12 grudnia
1. ul. Nad Jeziorem 89 – 41 [P]
SOBOTA, 13 grudnia
1. ul. Nad Jeziorem 36 – 6 i Rybitwy[P]
NIEDZIELA, 14 grudnia
1. ul. Jesienna 9 – 1 [W]
CZWARTEK, 18 grudnia
1. ul. Jesienna 37 – 6 [W]
PIĄTEK, 19 grudnia
1. ul. Piłsudskiego 106 – 88 [P]
SOBOTA, 20 grudnia
1. ul. Piłsudskiego 116 – 108 [P]
NIEDZIELA, 21 grudnia
1. ul. Bajkowa 47 – 11 [P]

Początek Kolędy o godz. 15.00
[P] - Ks. Proboszcz, [W] - Ks. Wikary

†††

Jezuici jak Polska
(Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, GN 2014, nr 47)

Niedawno odbyła się w Ambasadzie Polskiej przy Stolicy Apostolskiej miła uroczystość.
Na budynku ambasady, przy głównym wejściu, została odsłonięta tablica upamiętniająca fakt, że w tym właśnie budynku w latach 1538–1541 mieszkali pierwsi jezuici: Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery i Piotr Favre. To tutaj ci mężowie Boży deliberowali nad tym, w jaki sposób mają służyć Bogu. Postanowili założyć zakon. Napisali tzw. Formułę Instytutu Towarzystwa Jezusowego, którą 27 września 1540 roku zatwierdził papież Paweł III.
Można zatem powiedzieć, że w obecnej siedzibie polskiej ambasady narodził się zakon jezuitów. Hanna Suchocka, była ambasador, w wywiadzie, jaki z nią kilka lat temu przeprowadziłem, podkreślała, że każdego dnia modli się za wstawiennictwem wspomnianych trzech pierwszych jezuitów. Odsłonięcie tablicy zostało połączone ze świętowaniem rocznicy 11 Listopada. Obecny ambasador Piotr Nowina-Konopka wobec licznie zgromadzonych ambasadorów, jezuitów i innych gości wygłosił przemówienie, w którym zgrabnie wskazał na podobieństwo historii Polski i historii jezuitów. Rzeczywiście, pod koniec XVIII wieku Polska zniknęła w mapy Europy, by po 123 latach, w roku 1918, pojawić się na niej znowu jako niepodległe państwo; zakon jezuitów natomiast został skasowany w 1773 roku, by w 1814 (dokładnie 200 lat temu) powstać na nowo. „Jezuici, tak jak Polska, zostali skasowani, ale Opatrzność zechciała, aby po pewnym czasie i jezuici,
i nasza Polska zmartwychwstali. Bogu niech będą dzięki!” – stwierdził pan ambasador.
Tego rodzaju historie, upadania i powstawania na nowo państw lub wielkich międzynarodowych instytucji są szkołą dla nas, współczesnych. Szkołą, byśmy umieli uniknąć upadku, a jeśli już upadek się zdarzy, to byśmy nie tracili ducha i umieli narodzić się na nowo. Przy okazji warto wspomnieć, że w tym roku obchodzimy także 450. rocznicę przybycia jezuitów do Polski. W 1564 roku synowie Ignacego Loyoli przybyli do Braniewa (północny wschód Polski), gdzie założyli gimnazjum, a potem prowadzili także seminarium duchowne. Na koniec swego przemówienia, wznosząc toast, pan ambasador zawołał: „Za Polskę i za Towarzystwo [Jezusowe]!”. No a potem raczyliśmy się pierogami z mięsem, które smakują nie tylko Polakom.

Prawo rodziców
(Bogumił Łoziński, GN 2014, nr 47)

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami to rodzice mają prawo decydować, jakie treści dotyczące ludzkiej seksualności są przekazywane w szkole.
Środowiska lewicowe dążą do wprowadzenia do szkół przedmiotu edukacja seksualna i chcą, aby był on obowiązkowy. Powołują się na przykład krajów zachodnich, gdzie jest on nauczany. Inicjatywa ta wzbudza protesty rodziców i wielu środowisk, gdyż pod nazwą „edukacja seksualna” kryje się program deprawacji dzieci. Powstają różne inicjatywy, aby nie dopuścić do wprowadzenia do szkół tego przedmiotu. W sporze tym warto mieć świadomość, że istniejące w Polsce prawo zapewnia rodzicom możliwość decydowania, czy i jakie treści dotyczące życia seksualnego będą przekazywane w szkole. Jednak rodzic musi wykazać inicjatywę – znać odpowiednie przepisy i skorzystać z przysługujących mu praw...

†††

Marsz Niepodległości,
Warszawa, 11 listopada 2014

Msza Święta dziękczynna
za dar kanonizacji Św. Jana Pawła II,
Kraków, 22 października 2014

30. rocznica męczeństwa Bł. Jerzego Popiełuszki,
Warszawa, 19 października 2014

"Wierzę w świętych obcowanie" -
Koncert z okacji 30. rocznicy męczeństwa
Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera.
Wykonawcy: aktorzy scen warszawskich
oraz chór Vocem Tuam

Wigilia 30. rocznicy śmierci Bł. Jerzego Popiełuszki,
Warszawa 18 października 2014

†††

W niedzielę, 17 sierpnia 2014, na piekarskim wzgórzu zgromadziło się około osiemdziesiąt tysięcy kobiet
i dziewcząt, które przybyły do Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej na swą coroczną pielgrzymkę.
Gościem specjalnym pielgrzymki był jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski, który przekazał błogosławieństwo
i pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych kobiet od papieża Franciszka.


W niedzielę, 19 stycznia 2014, odbyło się otwarcie wystawy „August Hlond – prymas czasu narodowych wyborów".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>

†††

Rekolekcje 2014 w Polsce >>>

†††

†††

Jasna Góra, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
Królowej Polski -

Kaplica Matki Bożej >>>

†††

Msze święte na żywo po polsku >>>

†††


†††


PAPIEŻ FRANCISZEK

Papież Franciszek - przemówienie w Parlamencie Europejskim (tekst), Strasburg, 25 listopada 2014
oraz film -

Papież Franciszek - Msza Św. Kanonizacyjna
(w poczet świętych zostali wpisani błogosławieni:
Bp Jan Antoni Farina (zm. 1888),
franciszkanin O. Ludwik z Casorii (zm. 1885),
oblat zakonu minimitów Mikołaj z Longobardi (zm. 1709), tercjarz franciszkański Amato Ronconi (zm. ok. 1292)
oraz Hindusi z obrządku syromalabarskiego:
O. Cyriak Eliasz Chavara (zm. 1871),
S. Eufrazja od Najświętszego Serca Jezusa Eluvathingal
(zm. 1952),
Watykan, 23 listopada 2014

Papież Franciszek - Msza Święta za kardynałów i biskupów zmarłych w ciągu minionego roku,
Watykan, 3 listopada 2014

Papież Franciszek - Uroczystość Wszystkich Świętych,
Watykan, sobota, 1 listopada 2014

Papież Franciszek - Beatyfikacja Papieża Pawła VI,
Watykan, niedziela, 19 października 2014

Papież Franciszek - Msza Święta dziękczynna za kanonizację dwojga misjonarzy z Kanady - świętych Franciszka de Montmorency-Lavala i Marii od Wcielenia Guyart-Martin,
Watykan, niedziela, 12 października 2014

Papież Franciszek - rozpoczęcie Synodu o Rodzinie,
5 października 2014

Papież Franciszek - Czuwanie modlitewne przed Synodem
o Rodzinie, 5 października 2014

Papież Franciszek - Msza św. dla osób w podeszłym wieku
na Placu Świętego Piotra w Watykanie,
niedziela, 28 września 2014

Angelus, Regina Coeli

| 23 listopada |
| 16 listopada | 9 listopada | 2 listopada | 1 listopada |
| 26 października | 12 października | 5 października |
| 21 września | 14 września | 7 września | 31 sierpnia |
| 24 sierpnia | 15 sierpnia | 10 sierpnia | 3 sierpnia |
| 27 lipca | 20 lipca | 6 lipca | 29 czerwca |
| 22 czerwca | 15 czerwca | 8 czerwca | 1 czerwca |
| 18 maja | 11 maja | 4 maja | 27 kwietnia | 6 kwietnia |
| 30 marca | 23 marca | 16 marca | 9 marca |

Audiencja ogólna

| 19 listopada | 12 listopada | 5 listopada |
| 29 października | 22 października |
| 15 października | 8 października | 1 października |
| 17 września | 10 września | 3 września |
| 27 sierpnia | 20 sierpnia | 6 sierpnia |
| 25 czerwca | 18 czerwca | 11 czerwca | 4 czerwca |
| 28 maja | 21 maja | 14 maja | 7 maja |
| 30 kwietnia | 9 kwietnia | 2 kwietnia |
| 26 marca | 19 marca |

†††

VATICAN MAGAZINE

| 16.XI | 03.XI | 27.X | 06.X |
| 28.IX | 22.IX | 14.IX | 07.IX | 06.VII |

†††

TV Trwam (na żywo)

TV Trwam

†††

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii"

Wykłady >>>

†††

| 20.X | 13.X | 06.X |
| 29.IX | 22.IX |

Custódia da Terra Santa na YouTube >>>>>

†††

Pielgrzymka do Ziemi Świętej (Izrael – Jordania - Autonomia Palestyńska), 3 - 17 października 2011

Jerozolima - przed Bazyliką Grobu...

Polecamy filmy z naszej Pielgrzymki:

| Hajfa - Wzgórze Karmel | Nazaret | Góra Tabor |
| Kana Galilejska | Nazaret - wesele w hotelu "Galilee" |
| Góra Błogosławieństw | Tabgha | Kafarnaum |
| Kościół Prymatu | Jezioro Genezaret - rejs | Kibuc Ein Gev |
| Tyberiada | Jordania - Gadara | Jerash |
| Nad Jordanem | Jordania - nad Morzem Martwym |
| Amman | Amman - hotel "Liwan" | Jordania - Góra Nebo |
| Jordania - pracownia mozaik i sklep | Madaba |
| Widok na Masadę i okolice | Umm Ar-Rasas (Mefaat) |
| Petra | Mała Petra | Jordania - pustynia Wadi Rum |
| Izrael - Eilat | Jerycho | Izrael - nad Morzem Martwym |
| W drodze do Jerozolimy | Betania | Ain Karem |
| Yad Vashem | Betlejem | Jerozolima |

Relacja z Pielgrzymki do Ziemi Świętej 2011 >>>

Poprzednia Parafialna Pielgrzymka
do Ziemi Swiętej
trwała od 24 do 31 stycznia 2009 roku
Zapraszamy do obejrzenia filmów i zdjęć
>>>

Polecamy również:

- film TVP1 - Strażnicy Piątej Ewangelii >>>
- pielgrzymkę do Lourdes i Fatimy, 1992 >>>
- pielgrzymka do Lourdes i La Salette, 1993 >>>
- tramping do Grecji przez Włochy, 1996>>>

†††

Grób Świętego Jana Pawła II,
widok z kamery internetowej
(Webcam Tomba del Santo Giovanni Paolo II):Watykan, Bazylika Św. Piotra,
widok z kamery internetowej
(Webcam Basilica di S. Pietro):

Vatican Player >>>

†††

Internet szansą ewangelizacji
Do korzystania z internetu w ewangelizowaniu współczesnego świata wzywa papież w Orędziu na 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu. – Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów – zachęca Benedykt XVI... [KAI] (więcej >>>)

Życie w epoce sieci
Problem nie polega na tym, by żyć dobrze w sieci, lecz jak żyć dobrze w epoce sieci – mówi włoski jezuita Antonio Spadaro w wywiadzie dla „L'Osservatore Romano”... [KAI] (więcej >>>)

†††

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania następujących miejsc:

- Bazylika Św. Piotra w Watykanie >>>
- Bazylika Św. Jana na Lateranie >>>
- Bazylika Św. Pawła Za Murami >>>
- Bazylika Santa Maria Maggiore >>>
- Kaplica Sykstyńska >>>

†††

NASZE MODLITWY

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa >>>
Litania Loretańska >>>
Koronka do Miłosierdzia Bożego - wstęp i 1. dziesiątka >>>
Koronka do Miłosierdzia Bożego - kolejna dziesiątka >>>
Różaniec - wstęp >>>
Różaniec - 1. dziesiątka >>>
Ojcze nasz >>>
Zdrowaś Maryjo >>>
Wierzę w Boga >>>
Pod Twoją Obronę >>>
Modlitwa do Anioła Stróża >>>

Litania do Bł. Jana Pawła II >>>

†††

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
na listopad 2014

Intencja ogólna
Aby osoby, które cierpią z powodu samotności,
zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci

Intencja misyjna
Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice
mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów
Czytania Mszalne

WTOREK, 25 listopada 2014
Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Ap 2,10c; Łk 21,5-11
ŚRODA, 26 listopada 2014
Ap 15,1-4; Ps 98,1-3ab.7-9; Ap 2,10c; Łk 21,12-19
CZWARTEK, 27 listopada 2014
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100,1-5; Łk 21,28; Łk 21,20-28
PIĄTEK, 28 listopada 2014
Ap 20,1-4.11-21,2; Ps 84,3-6a.8a; Łk 21,28; Łk 21,29-33
SOBOTA, 29 listopada 2014
Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,36; Łk 21,34-36
I NIEDZIELA ADWENTU, 30 listopada 2014
Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19;
1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37
PONIEDZIAŁEK, 1 grudnia 2014
Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4; Mt 8,5-11
WTOREK, 2 grudnia 2014
Iz 11,1-10; Ps 122,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24
ŚRODA, 3 grudnia 2014
Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37
CZWARTEK, 4 grudnia 2014
Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27
PIĄTEK, 5 grudnia 2014
Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31
SOBOTA, 6 grudnia 2014
Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 33,22; Mt 9,35-10,1.6-8
II NIEDZIELA ADWENTU, 7 grudnia 2014
Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 P 3,8-14; Łk 3,4.6; Mk 1,1-8
PONIEDZIAŁEK, 8 grudnia 2014
Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38
WTOREK, 9 grudnia 2014
Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10-13; Mt 18,12-14
ŚRODA, 10 grudnia 2014
Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 11,28-30
CZWARTEK, 11 grudnia 2014
Iz 41,13-20; Ps 145,1.9-13; Iz 45,8; Mt 11,11-15
PIĄTEK, 12 grudnia 2014
Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19
SOBOTA, 13 grudnia 2014
Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Łk 3,4.6; Mt 17,10-13
III NIEDZIELA ADWENTU, 14 grudnia 2014
Iz 61,1-2a.10-11; Łk 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Iz 61,1; J 1,6-8.19-28
PONIEDZIAŁEK, 15 grudnia 2014
Lb 24,2-7.15-17a; Ps 25,4-9; Ps 85,8; Mt 21,23-27
WTOREK, 16 grudnia 2014
So 3,1-2.9-13; Ps 34,2-3.6-7.17-19.23; Mt 21,28-32
ŚRODA, 17 grudnia 2014
Rdz 49,2.8-10; Ps 72,1-4.7-8.17; Mt 1,1-17
CZWARTEK, 18 grudnia 2014
Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24
PIĄTEK, 19 grudnia 2014
Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6.16-17; Łk 1,5-25
SOBOTA, 20 grudnia 2014
Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Łk 1,26-38
IV NIEDZIELA ADWENTU, 21 grudnia 2014
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27; Łk 1,38; Łk 1,26-38
PONIEDZIAŁEK, 22 grudnia 2014
1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56
WTOREK, 23 grudnia 2014
Ml 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5.8-10.14; Łk 1,57-66
ŚRODA, 24 grudnia 2014, WIGILIA
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Ps 89,2-5.27.29; Łk 1,67-79
CZWARTEK – NARODZENIE PAŃSKIE, 25 grudnia 2014
wieczorna msza wigilijna: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.16-17.27.29; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25; msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; Łk 2,1-14;
msza o świcie: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,14; Łk 2,15-20;
msza w dzień: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
PIĄTEK – Św. Szczepana, pierwszego męczennika, 26 grudnia 2014
Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22
SOBOTA, 27 grudnia 2014
1 J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; J 20,2-8
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY, 28 grudnia 2014
Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15-16; Łk 2,22-40
PONIEDZIAŁEK, 29 grudnia 2014
1 J 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Łk 2,22-35
WTOREK, 30 grudnia 2014
1 J 2,12-17; Ps 96,7-10; Łk 2,36-40
ŚRODA, 31 grudnia 2014
1 J 2,18-21; Ps 96,1-2.11-13; J 1,14.12; J 1,1-18
CZWARTEK – NOWY ROK, 1 stycznia 2015
Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21
PIĄTEK, 2 stycznia 2015
1 J 2,22-28; Ps 98,1-4; Hbr 1,1-2; J 1,19-28
SOBOTA, 3 stycznia 2015
1 J 2,29-3,6; Ps 98,1.3-6; J 1,14.12; J 1,29-34